Κατηγορία: Περιβάλλον

Ορθολογική άρδευση της ελιάς
HeaCulture, Επιστήμες, Περιβάλλον

Ορθολογική άρδευση της ελιάς

Υδατικές ανάγκες της ελαιοκαλλιέργειας Στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΡΟ & ΓΕΩΡΓΙΑ για την ορθή διαχείριση νερού στον αγροτικό τομέα. Η σημαντική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας στην Ελλάδα οφείλεται μεταξύ άλλων και...

Η προσφορά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αξιών
Επιστήμες, Περιβάλλον

Η προσφορά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην καλλιέργεια αξιών

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση παρέχει μια εκτενώς διαφοροποιημένη πτυχή της γνώσης. Ο μαθητής δεν αποτελεί πλέον έναν παθητικό δέκτη θεωρητικών πληροφοριών». Από την αρχή της δημιουργίας του ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από...