Δημοτικό

Σκοπός του σχολείου μας είναι η πολύπλευρη πνευματική, σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, διαπλάθοντας μαθητές με γνώσεις και ευαισθησίες.

Δημοτικό

Σκοπός του σχολείου μας είναι η πολύπλευρη πνευματική, σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, διαπλάθοντας μαθητές με γνώσεις και ευαισθησίες.

Στις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού πρωταρχικός μας στόχος είναι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το Νηπιαγωγείο και γι’ αυτό φροντίζουμε το σχολικό περιβάλλον να είναι φιλικό όσο και διδακτικό. Καλλιεργούμε σχέσεις σεβασμού, κατανόησης και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

Στοχεύουμε να έχουμε ένα παιδί χαρούμενο, που δεν φοβάται το σχολείο, αντιθέτως το αγαπά και είναι πρόθυμο να αναλάβει τις νέες του ευθύνες, λειτουργώντας πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Αναδεικνύουμε τις επικοινωνιακές και κοινωνικές του δεξιότητες, στοχεύουμε στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και ενισχύουμε το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα. Στο γνωστικό επίπεδο επιδιώκουμε:

 • Τη κατάκτηση των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και κατανόησης γραπτών κειμένων
 • Τη καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου
 • Τη συνειδητοποίηση βασικών στοιχείων της δομής και της λειτουργίας της Γλώσσας με την πρακτική εφαρμογή κανόνων
 • Την ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των Μαθηματικών στην καθημερινή ζωή μέσω νοερών υπολογισμών, επίλυσης απλών και σύνθετων προβλημάτων, εκμάθησης της προπαίδειας και των τεχνικών κάθετης πρόσθεσης και αφαίρεσης, κυρίως διψήφιων αριθμών.

 

Σκοπός του σχολείου μας είναι η πολύπλευρη πνευματική, σωματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, διαπλάθοντας μαθητές με γνώσεις και ευαισθησίες.

Η Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού συνθέτουν τη συνέχεια των γνωστικών και παιδαγωγικών στόχων που έχουν επιδιωχθεί στις προηγούμενες τάξεις. Οι τάξεις αυτές είναι μείζονος σημασίας για την εμπέδωση, οργάνωση και εφαρμογή όλων των βασικών κανόνων που διέπουν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα καθώς και για την καλλιέργεια της προσωπικότητας του κάθε μαθητή. Ειδικότερα στις τάξεις αυτές επιδιώκεται:

 • Η ανάπτυξη της δυνατότητας αποκωδικοποίησης και κατανόησης ποικίλων κειμενικών ειδών.
 • Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου μέσω της επαφής με την ετυμολογία των λέξεων.
 • Η καλλιέργεια πολιτιστικού και κοινωνικού υπόβαθρου με αξίες, πρότυπα και ιδανικά, μέσω της πρωτόλειου προσέγγισης της Μυθολογίας και της Ιστορίας.
 • Η ανάπτυξη της μαθηματικής και συνδυαστικής σκέψης για την επίλυση ποικίλων και σύνθετων προβλημάτων .
 • Η οικοδόμηση μηχανισμών και τεχνικών μεταγνώσης, που συμβάλουν στην αφομοίωση των γνώσεων που προσλαμβάνουν οι μαθητές.

 

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από καθημερινά προβλήματα, η πρώιμη καλλιέργεια ικανότητας διατύπωσης επιχειρημάτων και ο εμπλουτισμός του ψυχικού τους κόσμου με εμπειρίες ουσιαστικές και χρήσιμες. Το σχολείο μας ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου παιδείας, όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, επιτυγχάνει τους παραπάνω στόχους μέσα από υπεύθυνη εκπαιδευτική δράση.

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, ο μαθητής θα αποκτήσει χρήσιμα εφόδια για την επιτυχή ένταξη και ομαλή μετάβασή του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Χρησιμοποιώντας όλα όσα έχει διδαχθεί από τις προηγούμενες τάξεις, διευρύνει τη μεθοδικότητα και τις ικανότητές του. Συγκεκριμένα:

 • Βελτιώνει την ποιότητα της προφορικής του έκφρασης, καθώς και τη ταχύτητα που διατυπώνει ένα σωστά δομημένο λόγο.
 • Αναπτύσσει ευχερή λόγο και κατανοεί το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων με αυξανόμενη αναγνωστική δυσκολία.
 • Αναπτύσσει την ικανότητα να επικοινωνεί γραπτά με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας το ανάλογο λεξιλόγιο, ύφος και μορφή.
 • Γνωρίζει τα σύνολα των φυσικών, των κλασματικών και των δεκαδικών αριθμών και εκτελεί με ευχέρεια πράξεις αυτών.
 • Γνωρίζει τις βασικές γεωμετρικές έννοιες και κατανοεί τη σημασία τους στην ανάπτυξη της Γεωμετρίας.
 • Αποκτά έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, δηλαδή, αναπτύσσει την ικανότητα για εξερεύνηση και αξιολόγηση, για φαντασία και κριτική σκέψη.
 • Καλλιεργεί την ιστορική σκέψη και συνείδησή του, σχηματίζοντας προσωπική άποψη και διαμορφώνοντας μια υπεύθυνη στάση για τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά, τα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα παγκόσμια προβλήματα.

 

Όλα αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, µε την καλλιέργεια σ’ αυτόν ανεξάρτητης σκέψης, αγάπης για εργασία, ικανότητας για λογική αντιμετώπιση καταστάσεων και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με άλλα άτομα.

Καλοκαίρι στο Homo educandus Αγωγή

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter μας

Για να μαθαίνετε τα νέα του σχολείου μας και τα τελευταία ενδιαφέροντα άρθρα του HEAculture