ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, τα παιδιά διευρύνουν το μυαλό τους,  εκτίθενται σε μια παγκόσμια οπτική των πραγμάτων και αποκτούν μια πληρέστερη εικόνα για τη σύνθεση μιας πολυπολιτισμικής κοινότητας. Με απλά λόγια προετοιμάζονται για το αυριανό περιβάλλον που θα ζήσουν και εργαστούν ως ενήλικες.

Τα Αγγλικά είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο μας απ΄το προνήπιο. Στην Γ’ Δημοτικού δίνεται η δυνατότητα επιλογής για την εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας ανάμεσα στα Γαλλικά και τα Γερμανικά.

-Αγγλικά

Στο προνήπιο οι μικροί μας μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από τραγούδια, ομαδικές δραστηριότητες και βιωματικά παιχνίδια.

Στο Δημοτικό τα παιδιά συνεχίζουν εντατικά τα μαθήματα αγγλικών τους ώστε στην Δ’ τάξη συμμετέχουν στις πρώτες τους εξετάσεις «Starters» , στην Ε’ τάξη «Movers» και στην Στ’ τάξη «Α2 Κey» (KET) για να αποκτήσουν πιστοποιητικά Αγγλικών του Πανεπιστημίου Cambridge.

Στο Γυμνάσιο , υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις FCE (CAMBRIDGE LOWER) και ECPE (PROFICIENCY) ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών .

-Γαλλικά/ Γερμανικά

Στην Γ’ τάξη του Δημοτικού δίνεται η δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας ανάμεσα στα γαλλικά και τα γερμανικά.

Οι μαθητές ανάλογα τη γλώσσα που μαθαίνουν μπορούν εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στις παρακάτω εξετάσεις:

στην ΣΤ’ τάξη:

A1 prim junior του Institut Français στα γαλλικά και
το A1 Fit 1 του Goethe.

στην Α’Γυμνασίου:

με Α2 junior στα γαλλικά και
A2 Fit 2 στα γερμανικά αντίστοιχα,

 στην Β’ Γυμνασίου:

με Β1 junior στα γαλλικά και
Zertifikat Β1 στα γερμανικά

στην Γ’Γυμνασίου:

με Β2 junior στα γαλλικά και
Zertifikat B2 στα γερμανικά.

*Τα πτυχία των γαλλικών είναι μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και όλα τα πτυχία των Γερμανικών μέσω του Goethe.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών της Πληροφορίας οδηγεί την κοινωνία σε αλλαγές με πολύ γρήγορους  ρυθμούς . Το σχολείο μας παρακολουθεί και προσαρμόζεται στην σύγχρονη εποχή υλοποιώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών, σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες Πληροφορικής .

Από τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, το σχολείο μας ξεκίνησε συνεργασία με τα Technokids, έναν διεθνή εκπαιδευτικό φορέα, που διδάσκει σε μαθητές τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του ProjectBasedLearning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) &ICT (InformationandCommunicationTechnology).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των TECHNOkids είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης που σκοπό έχει να μετατρέψει το μάθημα της πληροφορικής & νέων τεχνολογιών σε μια συνεχή ανακάλυψη του κόσμου των επιστημών. Αποτελείται από μία σειρά τεχνολογικών projects (ενότητες), όπου με κίνητρο τη θεματολογία που εστιάζει στα προσωπικά ενδιαφέροντα, στις εμπειρίες και στα βιώματα, ο κάθε μαθητής δημιουργεί τη δική του ξεχωριστή εργασία. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος ορίζει τον τεχνολογικό στόχο, οι μαθητές ανακαλύπτουν, δημιουργούν, πειραματίζονται με προγράμματα και δραστηριότητες (STEM&ICT) προσαρμοσμένες στην ηλικία τους. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουν εργασίες βασισμένες σε δραστηριότητες της πραγματικής ζωής και στα ατομικά ενδιαφέροντα τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν όλοι τις ίδιες τεχνολογικές δεξιότητες.

Από την Ε’ Δημοτικού και μετά, οι μαθητές  μπορούν να επικυρώσουν τις γνώσεις τους αποκτώντας  το International Diploma Program in IT Skills.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, στα πλαίσια της STEM εκπαίδευσης (Science, Technology, Engineering and Mathematics) έχουν ενταχθεί στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας, για τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Αρχικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Στα πλαίσια της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργούς ρόλους στον τομέα της κατασκευής (engineering) και της δημιουργίας κώδικα (coding). Αναδεικνύεται η κριτική τους σκέψη, οξύνεται η αντιληπτική τους ικανότητα καθώς καλούνται να βρουν κατασκευαστικές – προγραμματιστικές τεχνοτροπίες – καινοτομίες και να επιλύσουν προβλήματα. Η εκπαιδευτική ρομποτική συμβάλλει στην κατανόηση, από τους μαθητές, πολλών απλών και σύνθετων μηχανών της καθημερινότητας καθώς και τη χρηστικότητά τους.

Ένα παιχνίδι με τη μηχανική και την τεχνολογία στο οποίο κυρίαρχο ρόλο έχει η διερευνητική μάθηση. Ένα παιχνίδι που βοηθάει τους μαθητές να αποκτούν αυτοπεποίθηση και πολύπλευρες γνώσεις οι οποίες θα τους χρειαστούν στην πορεία της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και ζωής γενικότερα.

Μέσα από μια διασκεδαστική διαδικασία την οποία οι μαθητές αντιλαμβάνονται σαν παιχνίδι, μαθαίνουν ποικίλες κατασκευαστικές μεθόδους καθώς και προγραμματισμό. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όσο ανεβαίνουν τις τάξεις, καθώς εκκινούν από απλές τεχνικές κατανόησης και κατασκευής και προγραμματισμού σε αρχικά στάδια στις πρώτες τάξεις, μέχρι και την κατασκευή εξειδικευμένων και καινοτόμων μηχανημάτων ρομποτικής και της κωδικοποίησης στη γλώσσα προγραμματισμού python.

ΑΘΛΗΣΗ

Βασική προτεραιότητα του σχολείου μας αποτελεί η προώθηση  θετικών αξιών και στάσεων προς τον δραστήριο και υγιεινό τρόπο ζωής.

Η συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου μας εξασφαλίζουν την υγιή τους ανάπτυξη και θωρακίζουν την υγεία τους.

Από έγκυρες έρευνες προκύπτει ότι τα παιδιά που αθλούνται συστηματικά συγκεντρώνονται πιο εύκολα και καλύτερα στα μαθήματά τους με αποτέλεσμα να βελτιώνονται και οι σχολικές επιδόσεις τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το σχολείο μας αναπτύσσει Πρόγραμμα Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) στα τμήματα προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πεποίθηση μας είναι πως η δημιουργία της τέχνης είναι ζωτικής σημασίας διαδικασία στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών.

Εικαστικά

Τα παιδιά λατρεύουν να ζωγραφίζουν και να φτιάχνουν κατασκευές γιατί με τον τρόπο αυτό χαλαρώνουν και διασκεδάζουν. Αναμφισβήτητα τα οφέλη που αποκομίζουν από το μάθημα των εικαστικών είναι περισσότερα, όπως:

  • Βελτίωση κινητικότητας & επιδεξιότητας
  • Διέγερση δημιουργίας & φαντασίας
  • Έκφραση συναισθημάτων
  • Αναπτύσσει αισθητική παιδεία

Μουσική

Η μουσική είναι η καρδιά μας, το πνεύμα μας. Είναι το πνεύμα και η καρδιά του πολιτισμού μας. «Στο βυθό της μουσικής συνταξιδεύουμε…», γράφει ο Ελύτης στη Συναυλία των Υακίνθων.

Μουσικός παιδαγωγός μυεί τα παιδιά του Δημοτικού στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα, τις νότες, την παραδοσιακή μουσική και καταξιωμένους κλασσικούς δημιουργούς. Μαθαίνουμε να τραγουδάμε όπως τα μέλη μιας χορωδίας συμμετέχοντας με μπρίο στις γιορτές του σχολείου μας.

 

Θεατρική Αγωγή

Η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Αισθητικής Αγωγής για τα παιδιά του Δημοτικού που στόχο έχει την σφαιρική καλλιέργεια της καλλιτεχνικής τους παιδείας.

Μέσα από την τέχνη του Θεάτρου τα παιδιά εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσμο, έρχονται σε επαφή με το σώμα τους, διδάσκονται ανθρωπιστικές αξίες.

Στο μάθημα της Θεατρικής Αγωγής τα παιδιά κινούνται ελεύθερα, αυτοσχεδιάζουν, επικοινωνούν και συνδημιουργούν.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στο σχολείο μας ένα πλήρως εξοπλισμένο και σύγχρονο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών  βρίσκεται στη διάθεση των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για να πειραματιστούν στα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών μας, οι μαθητές μεταμορφώνονται σε νέους εκκολαπτόμενους επιστήμονες, συνεργάζονται, επικοινωνούν και αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικές, επίλυσης προβλημάτων και κριτικής σκέψης.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη μας είναι εξοπλισμένη με πλούσιο υλικό δίνοντας πρόσβαση σε συμπληρωματική γνώση, πληροφορία και έρευνα.

Είναι ένας ζωντανός χώρος που φιλοξενεί μαθητές όταν εργάζονται πάνω σε ομαδικά ή μη projects.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το  πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας εφαρμόζεται σε όλες τις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   καθημερινά μία ώρα μετά τη λήξη του βασικού προγράμματος (2.30 μ.μ. – 3.30 μ.μ.)

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των παιδιών στα πρωτεύοντα μαθήματα.

JOIN SATURDAY CLUBS

Κάθε Σάββατο το Homo Educandus Αγωγή έχει καθιερώσει τη λειτουργία εξωσχολικών προγραμμάτων  με σκοπό την ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων των παιδιών.

Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται στο εξαιρετικό και ασφαλές περιβάλλον του Σχολείου  με τη συμβολή εκλεκτών συνεργατών και έμπειρων εκπαιδευτικών. Εκτός από τους μαθητές του Σχολείου μας, μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές από άλλα σχολεία.

Για τη φετινή χρονιά λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:

 

Ρομποτική

Εξειδικευμένα εργαστηριακά μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής τα οποία βοηθούν τους μαθητές να εντρυφήσουν βέλτιστα στην κατασκευή και τον προγραμματισμό. Οι μαθητές σε κάθε στάδιο πρέπει να βελτιώσουν δεξιότητες και να αναπτύξουν συμπεριφορές που είναι όλες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα

Στόχος, πέρα φυσικά από την ανάπτυξη και καλλιέργεια των παιδιών, είναι να δημιουργηθούν ομάδες μαθητών οι οποίες θα συμμετάσχουν στους πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής που διοργανώνονται κάθε χρόνο.

 

Σκάκι

«Δεν υπάρχει πισωγύρισμα στο σκάκι –όπως ακριβώς και στη ζωή. Πρέπει να σκέφτεσαι πριν την κάθε σου κίνηση», έχει πει η ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια γυναικών στο σκάκι Susan Polgar και αν υπάρχει ένας λόγος που αξίζει τα παιδιά μας να ασχοληθούν με το εν λόγω άθλημα είναι ακριβώς αυτός: για να μάθουν να σκέφτονται.

Επιπλέον, με το σκάκι τα παιδιά μαθαίνουν να βάζουν στόχους, να βρίσκουν τρόπο για να τους πετύχουν, να είναι οργανωτικοί, μεθοδικοί, επιμελείς, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των πράξεών τους, να είναι ήρεμοι, συγκεντρωμένοι, αποφασιστικοί, να μην ενεργούν επιπόλαια, να είναι αντικειμενικοί, ομαδικοί, να αποδέχονται την ήττα, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους.

Επίσης, το σκάκι καλλιεργεί τη φαντασία, βελτιώνει τις μνημονικές ικανότητες, αναπτύσσει τον τρόπο σκέψης και απορροφά μέρος από την επιθετικότητα.

Καλοκαίρι στο Homo educandus Αγωγή

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter μας

Για να μαθαίνετε τα νέα του σχολείου μας και τα τελευταία ενδιαφέροντα άρθρα του HEAculture