Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο καλείται να επιτύχει την ομαλή μετάβαση του μαθητή από την παιδικότητα του Δημοτικού στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα του Λυκείου. Είναι λοιπόν καθοριστική η συμβολή του στη διαμόρφωση και την παγίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν τον μαθητή να ανταποκριθεί στη συνέχεια στις υψηλές απαιτήσεις του τελευταίου σταδίου της εγκύκλιας εκπαίδευσής του.

Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο καλείται να επιτύχει την ομαλή μετάβαση του μαθητή από την παιδικότητα του Δημοτικού στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα του Λυκείου. Είναι λοιπόν καθοριστική η συμβολή του στη διαμόρφωση και την παγίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που θα βοηθήσουν τον μαθητή να ανταποκριθεί στη συνέχεια στις υψηλές απαιτήσεις του τελευταίου σταδίου της εγκύκλιας εκπαίδευσής του.

Το σχολείο μας εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα στοχεύοντας:

  • στην ανάπτυξη και ενίσχυση γνωστικών, ερευνητικών και κριτικών δεξιοτήτων οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ομαλή μετάβασή τους στο Λύκειο
  • στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και η καλύτερη ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
  • στη μετάδοση ευρύτερης παιδείας και καλλιέργειας που αποτελεί το ψυχοπαιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται όλοι οι επιμέρους στόχοι.
  • στην ολόπλευρη και πολυεπίπεδη ανάπτυξη των μαθητών που συντελείται μέσα από μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική διαδικασία και την επιτυχημένη συμμετοχή τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς και γνωστικές δοκιμασίες.

 

Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αναδεικνύεται η σχέση εμπιστοσύνης σχολείου και μαθητών καθώς και η εμπέδωση κλίματος ενσυνείδητης πειθαρχίας που χαρακτηρίζει την καθημερινή λειτουργία μας.

Καλοκαίρι στο Homo educandus Αγωγή

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter μας

Για να μαθαίνετε τα νέα του σχολείου μας και τα τελευταία ενδιαφέροντα άρθρα του HEAculture