Με ευθύνη και σεβασμό προς το παιδί και την οικογένεια συνεχίζουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν πέντε χρόνια. Η εμπειρία μας και η αγάπη μας για το παιδί, μας ώθησε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην προσχολική αγωγή και να δημιουργήσουμε τον παιδικό σταθμό HomoKids με βασικό χαρακτηριστικό την ήρεμη και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. 

Στο HomoKIDS:

Είναι πεποίθησή μας, πως δίνοντας διαφορετικά ερεθίσματα και με σωστούς χειρισμούς, τα παιδιά θα μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους, αποκτώντας αυτονομία, αυτοπεποίθηση αλλά και εφόδια για την ένταξή τους σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.