ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
HomoKIDS

Ο σεβασμός και η αγάπη που διαθέτουμε για την οικογένεια και το παιδί, μας ώθησε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην προσχολική αγωγή. Το 2019 δημιουργήσουμε τον παιδικό σταθμό «HomoKIDS» με βασικό χαρακτηριστικό την ήρεμη και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Homokids

Ο σεβασμός και η αγάπη που διαθέτουμε για την οικογένεια και το παιδί, μας ώθησε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην προσχολική αγωγή. Το 2019 δημιουργήσουμε τον παιδικό σταθμό «HomoKids» με βασικό χαρακτηριστικό την ήρεμη και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. 

Το πρώτο μας σχολείο, το «HomoKIDS» είναι ειδικά σχεδιασμένο να εμπνέει σιγουριά, ασφάλεια και χαρά στα παιδιά. Το ύφος και η διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, ο περιβάλλον χώρος, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός, αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, δημιουργεί μόνο ευχάριστα συναισθήματα στα παιδιά και τα προδιαθέτει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του ημερήσιου προγράμματος του Παιδικού Σταθμού.

Στο HomoKIDS:

  • Τα παιδιά χωρίζονται βάσει της χρονολογίας γέννησής τους σε δυο κλάσεις  (2-3 και 3-4 χρονών). Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις διαδικασίες.
  • Τα παιδιά σιτίζονται με γεύματα που παρασκευάζονται  από τη μαγείρισσα του Σταθμού με αγνά υλικά, ακολουθώντας την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που ως στόχο έχουν την γλωσσική , ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη, την αισθητική αγωγή και την καλλιέργεια φαντασίας των δεξιοτήτων.
  • Καλλιεργούμε το «εμείς» και όχι το «εγώ», εξασφαλίζοντας την ομόνοια μεταξύ των παιδιών.
  • Τα παιδιά μέσα από την μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, την γυμναστική, το ελεύθερο παιχνίδι, τις κατασκευές και πολλές ακόμα δραστηριότητες,  μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους, να συνυπάρχουν με τους άλλους, να εξερευνούν, να πειθαρχούν και να αποδέχονται το διαφορετικό, με απώτερο σκοπό να ανεξαρτητοποιηθούν από τον πυρήνα της οικογένειας. 

Είναι πεποίθησή μας, πως δίνοντας διαφορετικά ερεθίσματα και με σωστούς χειρισμούς, τα παιδιά θα μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους, αποκτώντας αυτονομία, αυτοπεποίθηση αλλά και εφόδια για την ένταξή τους σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.