Με ευθύνη και σεβασμό προς το παιδί και την οικογένεια συνεχίζουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν πέντε χρόνια. Η εμπειρία μας και η αγάπη μας για το παιδί, μας ώθησε να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην προσχολική αγωγή και να δημιουργήσουμε τον παιδικό σταθμό HomoKids με βασικό χαρακτηριστικό την ήρεμη και ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. 

Στο HomoKIDS:

  • Τα παιδιά χωρίζονται βάσει της χρονολογίας γέννησής τους σε δυο κλάσεις  (2-3 και 3-4 χρονών). Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα στις διαδικασίες.
  • Τα παιδιά σιτίζονται με γεύματα που παρασκευάζονται  από τη μαγείρισσα του Σταθμού με αγνά υλικά, ακολουθώντας την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα.
  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που ως στόχο έχουν την γλωσσική , ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη, την αισθητική αγωγή και την καλλιέργεια φαντασίας των δεξιοτήτων.
  • Καλλιεργούμε το «εμείς» και όχι το «εγώ», εξασφαλίζοντας την ομόνοια μεταξύ των παιδιών.
  • Τα παιδιά μέσα από την μουσική, το θεατρικό παιχνίδι, την γυμναστική, το ελεύθερο παιχνίδι, τις κατασκευές και πολλές ακόμα δραστηριότητες,  μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους, να συνυπάρχουν με τους άλλους, να εξερευνούν, να πειθαρχούν και να αποδέχονται το διαφορετικό, με απώτερο σκοπό να ανεξαρτητοποιηθούν από τον πυρήνα της οικογένειας. 

Είναι πεποίθησή μας, πως δίνοντας διαφορετικά ερεθίσματα και με σωστούς χειρισμούς, τα παιδιά θα μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους, αποκτώντας αυτονομία, αυτοπεποίθηση αλλά και εφόδια για την ένταξή τους σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες.