Λύκειο

Το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του επαγγελματικού μέλλοντος των μαθητών, μέσω της εντατικής προετοιμασίας τους για τη δοκιμασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Λύκειο

Το «Γενικό Λύκειο» αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροχής γενικής παιδείας και βαθμιαίας εμβάθυνσης και εξειδίκευσης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του επαγγελματικού μέλλοντος των μαθητών, μέσω της εντατικής προετοιμασίας τους για τη δοκιμασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Το σχολείο μας με την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του στοχεύει:

  • στην παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών,
  • στην προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
  • στην καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και στην προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών,
  • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εφαρμογής της γνώσης και επίλυσης προβλημάτων,
  • στην καλλιέργεια της ικανότητας των μαθητών για κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και
  • στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των μαθητών στην αγορά εργασίας.

 

Αναμφίβολα, η ολοκλήρωση της εγκύκλιας παιδείας πρέπει να εξασφαλίζει στον νέο όλα εκείνα τα προσόντα και τα εφόδια που θα τον οδηγήσουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και θα ανοίγουν τον δρόμο στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Το Λύκειό μας ανταποκρίνεται αποδεδειγμένα σε αυτούς τους στόχους και τους νοηματοδοτεί μέσω της λειτουργίας του.

Καλοκαίρι στο Homo educandus Αγωγή

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter μας

Για να μαθαίνετε τα νέα του σχολείου μας και τα τελευταία ενδιαφέροντα άρθρα του HEAculture