Οι δάσκαλοι μας

Ο δάσκαλος είναι εκείνος που κατέχει και μεταδίδει ευμέθοδα τη γνώση. Επομένως το σχολείο μας επιδιώκει να έχει δασκάλους:

  Επιστημονικά καταρτισμένους.

  Με καλλιεργημένη προσωπικότητα που εμπνέει σεβασμό.

  Με επικοινωνιακές δεξιότητες ως προς τη μετάδοση της γνώσης και όχι για δημόσιες σχέσεις.

  Με ανθρωπιά και ομαδικό πνεύμα που θα διαχέεται σε όλο το σχολικό περιβάλλον.