ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

EUROBANK
Λογ: 00260112770200798283
IBAN: GR7002 601120000770200798283

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λογ: 6335-141133-351
IBAN: GR26 01713350006335141133351

ALPHA BANK
Λογ: 609.00.2002.009260
IBAN: GR9701 406090609002002009260

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λογ: 379/440902-75
IBAN: GR6201103790000037944090275

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

EUROBANK
Λογ: 00260112730200798111
IBAN: GR15026 01120000730200798111

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λογ: 6335-140695-118
IBAN: GR63 01713350006335140695118

ALPHA BANK
Λογ: 609.00.2002.009278
IBAN: GR96014 06090609002002009278

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λογ: 379/440901-92
IBAN: GR7201103790000037944090192