Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

EUROBANK
Λογ: 00260112770200798283
IBAN: GR7002 601120000770200798283

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λογ: 379/440901-92
IBAN: GR7201103790000037944090192