Τραπεζικοί Λογαριασμοί :

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚOY “HomoKIDS”

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
IBAN: GR1901103790000037901634149

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
IBAN: GR6201103790000037944090275

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR7201103790000037944090192